Myasishchev M-80

Attachments

 • MyasishchevM80a.jpg
  MyasishchevM80a.jpg
  89.3 KB · Views: 277
 • MyasishchevM80b.jpg
  MyasishchevM80b.jpg
  107.6 KB · Views: 235
 • MyasishchevM80c.jpg
  MyasishchevM80c.jpg
  91.3 KB · Views: 218
 • MyasishchevM80d.jpg
  MyasishchevM80d.jpg
  137.2 KB · Views: 184
 • 02141926.jpg
  02141926.jpg
  167.8 KB · Views: 124

Attachments

 • 80-1.png
  80-1.png
  54 KB · Views: 86
 • 80-2.png
  80-2.png
  91.5 KB · Views: 86
 • 80-3.png
  80-3.png
  116.6 KB · Views: 99

Similar threads

Back
Top Bottom