Myasishchev M-80

Attachments

 • MyasishchevM80a.jpg
  MyasishchevM80a.jpg
  89.3 KB · Views: 271
 • MyasishchevM80b.jpg
  MyasishchevM80b.jpg
  107.6 KB · Views: 232
 • MyasishchevM80c.jpg
  MyasishchevM80c.jpg
  91.3 KB · Views: 215
 • MyasishchevM80d.jpg
  MyasishchevM80d.jpg
  137.2 KB · Views: 182
 • 02141926.jpg
  02141926.jpg
  167.8 KB · Views: 121

Attachments

 • 80-1.png
  80-1.png
  54 KB · Views: 82
 • 80-2.png
  80-2.png
  91.5 KB · Views: 82
 • 80-3.png
  80-3.png
  116.6 KB · Views: 93

Similar threads

Back
Top Bottom